Grannstöd Haninge

Sidan senast uppdaterad 2023-05-02.

Grannstöd Haninge

Grannstöd Haninge är en ideell förening och har cirka 100 medlemmar. I dagsläget har vi till vårt förfogande en leasad bil, Volkswagen T-Cross, som är manuellt växlad. Bilen körs två pass (9-12 och 12-15) per dag måndag t.o.m. torsdag. På fredagar körs endast ett förmiddagspass. På sommaren (juni, juli och augusti) körs bara ett ”långpass”. Bilen disponeras då klockan 9–16.  

Grannstöd Haninge har delat upp Haninge i 28 områden vilka täcker upp de ca 150 grannsamverkansområden som finns i Haninge.

Ett sexveckors-schema, som talar som vilka som ska bemanna bilen och var den ska patrullera, görs innan varje period. En förfrågan om eventuella specifika önskemål vad gäller tider går ut till medlemmarna innan schemat fastställs. De områden som patrulleras kan vid önskemål av polis eller kommun komma att temporärt ändras.

Regler för Grannstödsdeltagare Haninge

Grannstöd är en verksamhet där föreningen Haninge Grannstöds medlemmar, polis och kommunen samverkar.

Grannstöd är en ideell verksamhet som tillsammans med Grannsamverkan syftar till att stärka de boendes engagemang för egna och andras säkerhet och trygghet.

Vår huvuduppgift är att synas, observera samt rapportera sådant som ökar tryggheten i den yttre boendemiljön.

Rekrytering

Rekrytering av Grannstödsmedlemmar ska sanktioneras av föreningens styrelse.

Grannstödsdeltagare

  • Ska vara tillförlitlig och ha gott omdöme.
  • Får inte ha medicinska hinder.
  • Bör inneha e-post.
  • Ska vara aktiv deltagare minst en gång var 6:e vecka.

Förare ska inneha körkort och ha god körvana.

Utbildning

De första körpassen ska ske tillsammans med en erfaren grannstödsmedlem, helst medlem i styrelsen. Alla grannstödsmedlemmar ska genomgå grundutbildning som arrangeras av Grannstöd i samarbete med polis och kommun.
Den innehåller brand och sjukvårdsutbildning/information samt utbildning i hjärt-lungräddning.

Körpass

Körpass sker enligt gällande regler och instruktioner från polis och styrelsen. Gällande trafikregler ska följas. Alkohol och droger får inte förekomma, inte heller medicinering som är olämplig i samband med körpasset.

Om det inte fungerar

Medlem i Grannstödsföreningen som inte motsvarar kraven enligt ovan bör tillfälligt eller permanent befrias från uppdraget. Anmälan om olämplig person sker till styrelsen och beslut om befrielse från uppdraget tas av styrelsen.
Styrelsen ansvarar för att namnet på den person som anmäler en olämplig förare inte förs vidare.

Framtiden

Grannstöd Haninges planer är att med hjälp av flera sponsorer kunna införskaffa ytterligare en bil samt att även öka antalet förare.