Hjärt lungräddare

 

Hjärt- lungräddning

Den enda behandling som är effektiv mot hjärtstopp är hjärt- lungräddning (HLR) och en elstöt från en hjärtstartare. Genom bröstkompressioner och inblåsningar pumpas det syresatta blodet runt i kroppen. Med en elstöt från hjärtstartaren bryts det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet. Alla kan lära sig hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare.

Grannstöd Haninge har för närvarande ca 70 % av förarna i utbildade i hjärt- lungräddning. Målet är att samtliga förare ska få utbildningen. Från och med hösten 2014 ingår hjärt- lungräddning i grundutbildningen för nya förare. Bilarna är märkta med symbolen för hjärtstartare.

Hjärtstartarna är sponsrade av
Haninge Rotary
Haninge Sotning och ventilation
Lions Club Österhaninge

Självstudiekurs i hjärt- lungräddning

www.hjalphjarnahjarta.se