Länkar

Sidan senast uppdaterad 2024-02-04.

Länsstyrelsen i Stockholm har nu ett uppslag på sin hemsida som heter ”Grannstöds- och grannsamverkansbilar i Stockholms län”.

Där finns också länkar till olika lokala GS-föreningar i Stockholm.

Man kan komma till sidan genom att på Länsstyrelsens hemsida skriva Grannstöd i sökrutan.

Eller använd nedanstående länk.

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/social-hallbarhet/brottsforebyggande-arbete/grannstods–och-grannsamverkansbilar-i-stockholms-lan.html

Övriga länkar till Grannsamverkan

Polisen Grannsamverkan
Brå Grannsamverka
Samverkan mot brott