Polis info

Polis information

Polisen i Haninge samarbetar med Grannstöd i Haninge

Polisens uppgift är att:

  • Vara ”motor” men inte huvudadministratör (viss administration dock).
  • Utbilda Grannstödjarna.
  • Ge dagsaktuellinformation till dem som ska ut på observationspass.
  • Ha koll på vad som händer – dirigera Grannstöd.
  • Vara tillgänglig via telefon under observationspasset.
  • Hålla igång brottsförebyggande ”tänket”.
  • Hålla Grannstöd uppdaterat om aktuella huvudkontaktombud i Grannsamverkan.
  • Vara delaktiga i styrgruppens möten.

I övrigt se Polisen i Haninges Facebooksida

MärkDNA

Att märka sina värdeföremål har länge varit ett sätt att kunna styrka vem de tillhör. Nu finns det en modern stöldskyddsmärkning som dessutom är osynlig för blotta ögat, men syns om det belyses med UV-ljus.

Polismyndigheten i Stockholms län satsar på att stärka det brottsförebyggande arbetet genom att på försök introducera MärkDNA till privatpersoner. Bland annat kommer tre bostadsområden, Danderys, Lidingö samt Tyresö att delta i ett försök att minska bostadsinbrotten och inbrott i fordon i anslutning till bostaden. Dessa tre områden har under en tid varit utsatta för inbrott och valts ut som bostadsområden som får prova MärkDNA.

Samtliga ”målade” polisbilar i länet har utrustats med UV-lampor. Dessa specialficklampor ska användas för att kontrollera äktheten i olika id-handlingar samt lättare hitta DNA-märkt stöldgods.

I England har denna form av MärkDNA används i mer än 10 år och i de områden där det genomförts uppmärkning och kommunikationsinsatser, har brottsligheten minskat avsevärt och den upplevda tryggheten ökat.

I Danderyd är det bostadsområdet Stocksund som ingår i projektet
I Lidingö är det bostadsområdet Sticklinge som ingår i projektet.
I Tyresö är det bostadsområdet Persudden och Fornudden som ingår i projektet

I projektet används MärkDNA från följande leverantörer:

SmartWater-Euro Safe Security Solution AB länk till leverantören
SmartDNA-Safe Soulution AB, länk till leverantören
Selecta DNA-Stöldskyddsföreningen länk till leverantören
Vindico Secyrity AB, länk till leverantören

Även följande försäkringsbolag deltar i projektet
IF, Folksam, Länsförsäkringar, Trygg Hansa

MärkDNA i media

Sedan årsskiftet har flera medier uppmärksammat MärkDNA-projektet. Nedan finner ni ett axplock av nyheterna
Efterlyst    Mitt i Tyresö    Mitt i Danderyd    TV4    Mitt i Lidingö