Radio Haninge Direkt 98,5 MHz

Vet du att…..

Lions Club Österhaninge och Västerhaninge tillsammans sänder i Radio Haninge andra onsdagen i varje månad mellan klockan 12 – 13 (ej juli/aug). Förutom att det berättas om Lions olika verksamheter/projekt såväl internationellt som nationellt samt förstås allra mest om Lions lokala verksamheter i kommunen så får du lyssna till mycket bra och blandad musik.

Under nästkommande år är det också tänkt att förutom info om Lions hjälpverksamheter berätta om andra organisationer som hjälper och stödjer i kommunen t.ex. Röda Korset, KRIS, volontärverksamhet, Helping hand för att nämna några men det finns många fler.