Brottsförebyggande aktiviteter

Bostadsinbrott – Skydda dig

Mekaniskt skydd – gör det svårt att komma in – och att komma ut

De flesta inbrott sker där risken för upptäckt är som minst. Det är därför viktigt att se över låsen på dörrar och fönster, framförallt mot baksidan eller andra undanskymda platser där insynen är begränsad. Dåliga lägenhetsdörrar, fönster mot loftgångar och balkongdörrar i markplan är svaga punkter i flerbostadshus. I vissa fall ställer försäkringsbolagen särskilda säkerhetskrav, vilka framgår av villkor i försäkringsbrevet. Ta dig tid att läsa försäkringsvillkoren. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information eller om något är oklart.

I ett hyreshus är det hyresvärdens ansvar att installera mekaniska skydd, medan hyresgästen ansvarar för att skyddet används på rätt sätt och inte sätts ur funktion.

Ett bra mekaniskt skydd gör det svårt för tjuven att komma in, men försvårar också för tjuven att komma ut med stulna ägodelar.

Fönster och altandörrar är vanliga inbrottsvägar där gärningsmannen försöker nå in för att öppna fönstret eller dörren utifrån. Tjuven klättrar sällan in genom trasiga rutor med risk att skära sig. Altandörrars träspeglar kan också sparkas sönder för att på så sätt nå in till handtaget.

Detta betyder att man bör förstärka sin altandörr och på såväl dörrar som fönster ha lås där nyckeln inte sitter i på insidan. Viktigt också att kontrollera att fönsterkarmarna på t ex isolerglasfönster sitter ordentligt fästade och inte lätt kan lyftas bort om man bara tar bort listen. För mer information om detta vänder man sig till en fackhandel alternativt till sitt försäkringsbolag eller SSF Stöldskyddsföreningens kostnadsfria rådgivning 0771- SSF SSF (0771-773 773).

Här följer en prioriteringslista över vad som bör ses över/förstärkas avseende det mekaniska skyddet i din bostad:

  • Fönster i markplan
  • Källarfönster
  • Altan-/balkongdörr
  • Fönster som kan nås via stege eller balkong
  • Ytterdörrar och garagedörr