Grannstöd Haninge

 

Sidan senast uppdaterad 2021-03-21.

OBS: Under pandemin kör vi endast med en bil och med ett färre antal grannstödjare. Bilen går ett pass mellan kl 09.00 och kl 16.00 (man väljer själv inom den tiden). Före och efter varje pass tvättas bilens kontaktytor och nykel med sprit. När vi, förhoppningsvis i höst, kan återgå till normala rutiner gäller nedanstående

Grannstöd Haninge är en ideell förening och har cirka 130 medlemmar. Vi har till vårt förfogande två leasade bilar, Volkswagen UP,  som båda är manuellt växlade. Varje bil kör två pass måndag t.o.m. torsdag samt ett pass på fredagen. Varje pass är 3 timmar vilket gör 54 timmar per vecka. Haninge har ca 150 grannsamverkansområden som vi åker i. Vilka områden som ska besökas planeras av Lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn.

Bil 1 sponsras av fyra fastighetsbolag i Haninge: Victoria Park, Hembla, Haninge Bostäder och Stena Fastigheter samt av Olofsson Bil.

Bil 2 sponsras av Haningeföretagen PeBoDa, Tungelsta Grävtjänst, Villaägarna Haninge-Tyresö samt av Olofsson Bil.

Regler för Grannstödsdeltagare Haninge

Grannstöd är en verksamhet där föreningen Haninge Grannstöds medlemmar, polis och kommunen samverkar.

Grannstöd är en ideell verksamhet som tillsammans med Grannsamverkan syftar till att stärka de boendes engagemang för egna och andras säkerhet och trygghet.

Vår huvuduppgift är att synas, observera samt rapportera sådant som ökar tryggheten i den yttre boendemiljön.

Rekrytering

Rekrytering av Grannstödsdeltagare ska sanktioneras av föreningens styrelse. 

Grannstödsdeltagare

  • Ska vara tillförlitlig och ha gott omdöme.
  • Får inte ha medicinska hinder.
  • Bör inneha e-post.
  • Ska vara aktiv deltagare minst en gång var 6:e vecka

Förare ska inneha körkort och ha god körvana. 

Utbildning

Första körpass ska ske tillsammans med en erfaren Grannstödsdeltagare, helst medlem i styrelsen. Alla Grannstödsdeltagare ska genomgå grundutbildning som arrangeras av Grannstöd i samarbete med polis och kommun.
Brand och sjukvårds utbildning/information samt utbildning i hjärt-lungräddning.

Körpass

Körpass sker enligt gällande regler och instruktioner från polis och styrelsen. Gällande trafikregler ska följas. Alkohol och droger får inte förekomma, inte heller medicinering som är olämplig i samband med körpasset.

Om det inte fungerar

Medlem i Grannstödsföreningen som inte motsvarar kraven enligt ovan bör tillfälligt eller permanent befrias från uppdraget. Anmälan om olämplig person sker till styrelsen och beslut om befrielse från uppdraget tas av styrelsen.
Styrelsen ansvarar för att namnet på den person som anmäler en olämplig förare inte förs vidare.