Polis info

Sidan senast uppdaterad 2024-07-18.

Polis information

1) Polisens senaste nyhetsbrev

2) Samarbete med Grannstöd.

3) Om MärkDNA.

 

1. Polisens senaste nyhetsbrev

2024-6 Informationsblad
]

2.Samarbete med Grannstöd

Polisen i Haninge samarbetar med Grannstöd i Haninge

Polisens uppgift är att:

  • Vara ”motor” men inte huvudadministratör (viss administration dock).
  • Utbilda Grannstödjarna.
  • Ge dagsaktuellinformation till dem som ska ut på observationspass.
  • Ha koll på vad som händer – dirigera Grannstöd.
  • Vara tillgänglig via telefon under observationspasset.
  • Hålla igång brottsförebyggande ”tänket”.
  • Hålla Grannstöd uppdaterat om aktuella huvudkontaktombud i Grannsamverkan.
  • Vara delaktiga i styrgruppens möten.

I övrigt se Polisen i Haninges Facebooksida

3. MärkDNA

Att märka sina värdeföremål har länge varit ett sätt att kunna styrka vem de tillhör. Nu finns det en modern stöldskyddsmärkning som dessutom är osynlig för blotta ögat, men syns om det belyses med UV-ljus.

Polismyndigheten i Stockholms län satsade på att stärka det brottsförebyggande arbetet genom att på försök introducera MärkDNA till privatpersoner under 2014. Bland annat fick tre bostadsområden i Danderyd, Lidingö samt Tyresö delta i ett försök att minska bostadsinbrotten och inbrott i fordon i anslutning till bostaden. Dessa tre områden hade under en tid varit utsatta för inbrott och valts ut som bostadsområden som får prova MärkDNA.

Stocksund i Danderyd, Sticklinge på Lidingö och Fornudden i Tyresö var de försöksområden i respektive kommun som var med i DNA-projektet.

I en analys av antalet hushåll som polisanmält bostadsinbrott i försöksområdena (oavsett om de använder Märk-DNA eller inte) under 18-månadersperioden juli 2014 – december 2015 jämfört med perioden juli 2012 – december 2013 visar på en minskning på drygt 40 procent när det gäller inbrott i bostäder. I övriga delar av de utvalda kommunerna var minskningen mellan motsvarande perioder knappt 10 procent.

Slutsatsen är alltså att inbrotten minskat i försöksområdena. Utvärderarna påpekar dock att uppföljningstiden varit relativt kort och att riktade brottsförebyggande insatser inledningsvis ger positiva resultat som ofta försvagas över tid.

I England har denna form av MärkDNA används i mer än 15 år och i de områden där det genomförts uppmärkning och kommunikationsinsatser, har brottsligheten minskat avsevärt och den upplevda tryggheten ökat.

Samtliga ”målade” polisbilar i länet har utrustats med UV-lampor. Dessa specialficklampor ska användas för att kontrollera äktheten i olika id-handlingar samt lättare hitta DNA-märkt stöldgods.

Tänk på att det inte enbart är att märka med DNA som håller tjuvarna borta, utan man behöver samtidigt ha en fungerande Grannsamverkan där DNA är ett sätt att försvåra för tjuvens hantering av stöldgods.

Du kan beställa MärkDNA från:

SSF Stöldskyddsföreningen länk till leverantören