Säkerhetsprodukter

 

Säkerhetsprodukter

När du ska köpa säkerhetsprodukter, vänd dig till certifierade eller auktoriserade aktörer på marknaden för att vara säker på att de produkter du köper håller hög kvalitet. Försäkringsbolagen har tillsammans med SSF Stöldskyddsföreningen utformat normer för säkerhetsprodukter. Produkter som testats och godkänts mot dessa normer finns listade hos SSF. Kontakta SSF: s kostnadsfria rådgivning 0771-SSF SSF (0771-773 773) eller ditt försäkringsbolag angående frågor om vilka säkerhetsprodukter som passar dina behov.

page3