Hem

Uppdateringar på hemsidan gjorda senast 2024-07-22.

Vad är grannstöd?

Grannstöd kan ses som en utveckling av och ett komplement till Grannsamverkan. Den form av grannstöd som här beskrivs, startade så sent som våren 1999 i Haninge. Grannstöd är en brotts- och skadeförebyggande verksamhet som bygger på att frivilliga deltagare under ledning av den lokala polisen patrullerar av boendeområden huvudsakligen under vardagar och dagtid inom en större region. Verksamheten bedrivs både genom fotpatrullering och med hjälp av bil.

Målet är att öka tryggheten i boendemiljöerna under vardagar då stora delar av området är folktomma men Grannstöd har dessutom utvecklats till en mer allmän tillsyn av närmiljön vad gäller t.ex. gator, vägar, allmänna parkeringsplatser och belysning. Man kan sammanfatta syftet med Grannstöd i ett enkelt motto: Synas, observera och rapportera!

Viktiga telefonnummer:
112: Det numret ringer man i nödsituationer, då det handlar om att rädda liv.
113 13: Det numret ringer man för att få information om större händelser, ex stor brand eller stor trafikolycka och hur man själv ska agera.
114 14: Det är polisens rikstäckande telefonnummer, där man gör anmälan och kan lämna tips, eller söka någon inom polisen.