Möten

Styrgruppsmöten och evenemang våren 2018

Styrgruppsmöte   18-01-09

Polisens utbildning
för nya förare      18-01-30      

Styrgruppsmöte   18-02-06

Styrgruppsmöte   18-03-06

Årsmöte               18-03-15

Styrgruppsmöte   18-04-03 

Styrgruppsmöte   18-05-08

Vårträff                18-05-30

Styrgruppsmöte   18-06-05