Möten

Styrgruppsmöten och evenemang hösten 2017

Styrgruppsmöte  15 augusti

Haningedagen     2 september

Styrgruppsmöte  12 september

Äldremässan      28 september

Styrgruppsmöte  10 oktober

Förarträff             november  (dag ännu inte spikad)

Styrgruppsmöte   14 november

Styrgruppsmöte   12 december

Julaktivitet           20-22 december