Möten

Sidan senast uppdaterad 2024-05-05.

Lokalen på Moränvägen 94 öppen för medlemmar kl 10-14
8 maj, 5 juni.

Styrelsemöten kl 10-12 i kommunhuset (om inte annat meddelas)
7 maj, 4 juni.

Se vidare under ”På G”.