Möten

Styrgruppsmöten och evenemang hösten 2018

Styrgruppsmöte            21 aug kl 13.00 

Infomöte/paneldebatt   29 aug kl 19.00
om villainbrott.
Plats: Vegabaren 

Styrgruppsmöte            4 sep kl 10.00  

Styrgruppsmöte            9 okt kl 09.00

Styrgruppsmöte            6 nov kl 09.00 

Styrgruppsmöte            5 dec kl 13.00