Grannsamverkan i Haninge

 

Grannsamverkan i Haninge

I Haninge finns för närvarande ca 150 Grannsamverkansområden. Antalet ökar för varje år.
Alla kontaktombud kommer att kallas av polisen till två möten per år, ett vår- och ett höstmöte, för information om brottstatstik samt diskussion om bl a brottsförebyggande åtgärder. Polisen skickar också ut information månadsvis till kontaktombuden för vidare spridning. Besök  gärna polisens facebooksida, som man kontinuerlig uppdaterar.

På www.samverkanmotbrott.se kan du se hur man startar upp en grannsamverkan.

page1